background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

Nieuwsbrief Verzekeren mei 2014

6 mei 2014

‘Dialoog over toekomst verzekeringssector’

DNB is gestart met onderzoek naar de toekomstbestendigheid van bedrijfsmodellen in de verzekeringssector, met name de levensector. Een interview met projectleider Steffie Schwillens. Lees meer

Steffie Schwillens

Betere identificatie van opties en garanties nodig

DNB heeft bij vijf levensverzekeraars onderzoek gedaan naar opties en garanties die zijn ingebed in de verzekeringsportefeuille. Dit zijn bijvoorbeeld rendementsgaranties die verzekeraars geven bij vermogensopbouwproducten. Uit het onderzoek komt naar voren dat verzekeraars veel aandacht hebben voor de waardering van opties en garanties in de portefeuille, maar dat ze niet altijd helder hebben wat er precies aan opties en garanties in de portefeuille zit.  Lees meer

Internationale verzekeraars en toezichthouders bij elkaar in Amsterdam

Op 23 en 24 oktober organiseert DNB namens de wereldwijde koepelorganisatie van toezichthouders IAIS (International Association of Insurance Supervisors) de jaarlijkse conferentie voor toezichthouders en verzekeraars. Een interview met Petra Hielkema (DNB) die verantwoordelijk is voor de organisatie van de conferentie in het Okura hotel in Amsterdam. Lees meer

IAIS conferentie

Minimumbedragen garantiefonds aangepast

De minimumbedragen van het garantiefonds van verzekeraars worden regelmatig verhoogd. Zo groeien deze bedragen mee met de inflatie. Onlangs zijn de minimumbedragen van  het garantiefonds voor herverzekeraars  aangepast. Lees meer

EIOPA-stresstest van start

Op 30 april jl. is de EIOPA-stresstest 2014 van start gegaan. De grootste verzekeraars moeten uiterlijk op 11 juli 2014 de rapportage indienen bij de nationale toezichthouders. Dit is drie weken later dan in de oorspronkelijke planning. EIOPA heeft tot dit uitstel besloten naar aanleiding van de ontvangen reacties van verzekeraars uit het consultatieproces. Lees meer

Informatieverzoeken van DNB

Het helpt om te weten welke informatieverzoeken wanneer komen. DNB biedt u een actueel overzicht. Lees meer

Informatieverzoeken
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Verzekeren is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de verzekeringsbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bent u verzekeraar en hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met uw toezichthouder. Alle anderen kunnen hun vragen stellen aan de infodesk van DNB op telefoonnummer 0800 020 1068.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.