background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

Nieuwsbrief pensioenen oktober 2013

3 oktober 2013

DNB past UFR-methodiek rentecurve pensioenfondsen niet aan vóór 2015

DNB heeft op 1 oktober bekend gemaakt dat ze de wijze waarop de UFR wordt toegepast in de rentetermijnstructuur voor de waardering van pensioenverplichtingen, met het oog op overgangsjaar 2014 niet zal aanpassen vóór januari 2015, dat wil zeggen de ingang van het nieuwe FTK voor pensioenfondsen. Lees meer

Uitkomst meting voortgang transitie nieuw FTK

DNB en AFM hebben onlangs een meting gehouden onder alle pensioenfondsen over hun voorbereiding op het nieuwe FTK. DNB en AFM vinden een beheerste transitie naar het nieuwe FTK belangrijk en vragen pensioenfondsen om die reden periodiek aan te geven waar ze staan in de voorbereiding hierop. Lees meer

Uitkomst meting

Collectieve waardeoverdracht: verduidelijking beleid DNB

DNB heeft in een factsheet en een Q&A haar bestaand beleid bij collectieve waardeoverdrachten verduidelijkt. DNB merkt namelijk dat pensioenfondsen behoefte hebben aan toelichting op de stappen die moeten worden gezet bij een collectieve waardeoverdracht. Lees meer

Toetsing materieel toezicht

In het materiële toezicht toetst DNB of statuten, pensioenreglementen en uitvoeringsovereenkomsten van pensioenuitvoerders voldoen aan de Pensioenwet en aanverwante wet- en regelgeving. Uit de jaarlijkse toetsing van 2013 is gebleken dat de meeste pensioenuitvoerders geen strijdige bepalingen in de documenten hebben. Lees meer

Toetsing materieel toezicht

Uitspraak over goudbeleggingen

Op 10 september 2013 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven geoordeeld dat DNB ten onrechte een aanwijzing heeft gegeven aan het pensioenfonds voor de Glasfabrieken om de beleggingen in goud af te bouwen. De aanwijzing is als gevolg van de uitspraak komen te vervallen. Lees meer

Speeches, presentaties en films DNB-pensioenseminar

Op 11 september vond het jaarlijkse DNB-pensioenseminar plaats. Wilt u de speeches, presentaties en films van het seminar nog eens terugzien? Ga dan naar www.dnbpensioenseminar.nl. Lees meer

DNB-pensioenseminar

Uitnodiging rondetafelbijeenkomst ‘houdbaarheid kleine- en gesloten pensioenfondsen’

Op 8 november organiseert DNB een rondetafelbijeenkomst om met bestuurders in gesprek te gaan over de risico’s die verbonden zijn aan kleine en gesloten fondsen. Het gaat hierbij om fondsen met een beperkt of afnemend draagvlak, bijvoorbeeld omdat het premiestuur beperkt is, het aandeel gepensioneerden in de voorziening gestaag toeneemt, het aantal deelnemers relatief beperkt is en verder afneemt of omdat de kosten per deelnemer relatief hoog zijn. Lees meer

Agenda en publicaties

DNB gaat graag het gesprek met u aan. In de agenda vindt u bijeenkomsten waar wij elkaar kunnen ontmoeten. Ook vindt u hier een aantal publicaties die relevant zijn voor de sector. Lees meer


Klik hier voor een print versie van de nieuwsbrief

Agenda en publicaties
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Pensioenen is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de pensioenbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.