background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

Nieuwsbrief Pensioenen januari 2013

DNB publiceert RTS ultimo 2012

Op 8 januari heeft DNB de rentetermijnstructuur (RTS) ultimo 2012 gepubliceerd. Deze RTS speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de financiële positie van pensioenfondsen aan het einde van 2012. Lees meer

Maandrapportage pensioenfondsen ongewijzigd na publicatie Raad voor de Jaarverslaggeving

Op woensdag 9 januari heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RvJ) ter consultatie een uiting gepubliceerd over hoe kortingen in de jaarrekening moeten worden verwerkt. DNB wijst er op dat de publicatie van de RvJ  geen invloed heeft op de wijze waarop de maandrapportage, van pensioenfondsen met een reserve- of dekkingstekort, moet worden aangeleverd. Lees meer

Terugblik op DNB-seminars voor actuarissen, accountants en intern toezichthouders

DNB organiseert regelmatig bijeenkomsten voor partijen die actief zijn in de pensioensector. Onlangs vonden seminars plaats voor actuarissen, accountants en intern toezichthouders. Lees meer

Terugblik

SEPA: seminar pensioenfondsen en migratie in 2013

Op 23 januari van 13.00 tot 17.30 uur wordt de tweede SEPA-voorlichtingsmiddag voor pensioenfondsen en -uitvoerders gehouden bij DNB. Het seminar is vooral bedoeld om bestuurders en uitvoerders te informeren over de consequenties van SEPA in de bedrijfsvoering en het delen van ervaringen en migratie-issues bij de overgang naar SEPA. Lees meer

Meer capaciteit toezicht nodig

De capaciteit van het toezicht van DNB wordt met tien procent vergroot. Er komt 54 fte bij. De extra handen worden ingezet bij het uitvoerende werk, met name bij het toezicht op banken en verzekeraars. De capaciteit van het toezicht op pensioenfondsen wordt niet uitgebreid. Lees meer

Klik hier voor een print versie van de nieuwsbrief.

Meer capaciteit toezicht nodig
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Pensioenen is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de pensioenbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.