background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

Nieuwsbrief Pensioenen juli 2012

Nummer 22 / 6 juli 2012

DNB Pensioenseminar: Inschrijving tot 31 augustus

Denkt u nog om uw inschrijving voor ons Pensioenseminar op 12 september in Spant! te Bussum? Lees meer

pensioenseminar140.jpg

Uitkomsten themaonderzoek innovatieve beleggingen

DNB heeft onderzoek gedaan  naar innovatieve beleggingen in de portefeuilles van een aantal pensioenfondsen. Uit het onderzoek blijkt dat de pensioensector de afgelopen jaren aan de slag is gegaan met het doorvoeren van verbeteringen rondom het beleggingsbeleid. Tegelijkertijd constateert DNB dat het niveau van de beheersomgeving bij pensioenfondsen nog niet altijd aansluit bij de complexiteit van de beleggingen. Lees meer

Driemaandsgemiddelde RTS beslissend bij opschorting of herleving plicht tot individuele waardeoverdracht

Als de dekkingsgraad lager is dan 100%, dan wordt op grond van artikel 71 Pensioenwet de plicht tot waardeoverdracht opgeschort. Deze plicht herleeft volgens artikel 74 Pensioenwet als de dekkingsgraad weer 100% of hoger is. Een aantal pensioenfondsen heeft DNB de vraag gesteld of bij de bepaling van de dekkingsgraad bij deze toets uitgegaan moet worden van de door DNB  gepubliceerde RTS die is gebaseerd op driemaandsmiddeling of dat van de actuele niet-gemiddelde RTS. Lees meer

Q&A’s kostendekkende premie herverzekerde pensioenfondsen

Specifiek voor herverzekerde pensioenfondsen heeft DNB Q&A’s opgesteld over de kostendekkende premie. Lees meer

kostendekkende_premie-02_140dpi.jpg

Themabijeenkomst herverzekering en liquidatie op 3 oktober

In de nieuwsbrief van mei 2012 is de vernieuwde toezichtaanpak FOCUS!, onder de aandacht gebracht. Ook de pensioenfondsen die in liquidatie zijn en pensioenfondsen die volledig zijn herverzekerd krijgen met deze nieuwe aanpak te maken. Voor deze groepen van pensioenfondsen  wordt een andere werkwijze gevolgd dan bij de andere pensioenfondsen. Lees meer

Terugblik op DNB seminars in juni

DNB heeft in juni een aantal seminars georganiseerd voor bestuurders van middelgrote en kleine pensioenfondsen, intern toezichthouders en juristen en vermogensbeheerders in de pensioensector. Hieronder vindt u korte terugblikken op de seminars. Lees meer

terugkijken-01_140dpi.jpg

Links

Hieronder zijn links te vinden naar twee publicaties van DNB: het Overzicht Financiële Stabiliteit dat onlangs is verschenen en het DNBulletin over de jaarlijkse meting van DNB over het vertrouwen van huishoudens in de financiële sector. Lees meer.

Klik hier voor een print versie van de nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Pensioenen is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de pensioenbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.