background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

Nieuwsbrief Pensioenen juni 2012

Nummer 21 / 1 juni 2012

DNB Pensioenseminar: geef uw mening!

Tijdens het DNB Pensioenseminar van 12 september gaat DNB graag het gesprek met u aan over de keuzes die u in 2013 moet maken. Maar ook vóór die datum hoort DNB graag uw mening. Op de website voor het seminar, www.dnbpensioenseminar.nl staat een aantal stellingen waarop u kunt reageren. Lees meer

pensioenseminar140.jpg

Nieuw informatiebulletin AFM en DNB over toetsingen

De AFM en DNB hebben een gezamenlijk Informatiebulletin Toetsingen gepubliceerd voor bestuurders van financiële ondernemingen, waaronder pensioenfondsen. In het informatiebulletin vindt u belangrijke informatie over het toetsingsproces, zoals informatie over de Bestuurdersmonitor en over hertoetsingen. Lees meer

DNB rondt evaluatie herstelplannen pensioenfondsen af

DNB heeft de afgelopen maanden de evaluaties van de herstelplannen van circa 300 pensioenfondsen beoordeeld; deze evaluaties, gebaseerd op de financiële positie van pensioenfondsen per ultimo 2011, zijn in februari 2012 bij DNB ingediend. De resultaten van de beoordeling van de pensioenfonds evaluaties zijn vrijwel volledig in lijn met de eerder bekendgemaakte cijfers. Lees meer

herstelplan-pensoienfondsen140.jpg

Uitvragen DNB naar beheersing derivatentransacties en liquiditeitsrisico

DNB zal de komende tijd verschillende uitvragen doen bij pensioenfondsen naar beheersing van derivatentransacties en liquiditeitsrisico. Dit is mede ingegeven door de volatiele ontwikkelingen op de financiële markten in de afgelopen maand: de rentes zijn gedaald, sommige credit spreads zijn opgelopen en de Euro is in waarde gedaald. Lees meer 

Toetsing financieel crisisplan

Pensioenfondsen hebben vóór 1 mei 2012 een financieel crisisplan moeten vastleggen in hun bedrijfsplan, de abtn. Met een financieel crisisplan is een bestuur beter voorbereid op een crisissituatie. DNB zal nagaan of de vastlegging ook daadwerkelijk is gebeurd. Lees meer

crisisplan140.jpg

DNB seminar voor intern toezichthouders

Wat verwacht DNB eigenlijk van intern toezichthouders op pensioenfondsen? Wat zijn hun belangrijkste uitdagingen? En wat betekenen de komende veranderingen in de pensioensector voor het intern toezicht? Dit zijn belangrijke vragen die aan de orde komen tijdens het seminar voor intern toezichthouders dat DNB op 15 juni organiseert. Lees meer

Agenda: DNB seminars in juni voor bestuurders, juristen en vermogensbeheerders

Zoals in de Nieuwsbrief van mei aangekondigd, organiseert DNB in juni diverse seminars. Naast het bovengenoemde seminar voor intern toezichthouders, zijn er seminars voor bestuurders van middelgrote en kleine pensioenfondsen en voor juristen en vermogensbeheerders in de pensioensector. Lees meer

Klik hier voor een print versie van de nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Pensioenen is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de pensioenbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.