background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

Nieuwsbrief pensioenen november 2012

Nummer 26 / 2 november 2012

Brief DNB over evenwichtige belangenafweging bij korten

DNB heeft pensioenfondsen die in april 2013 naar verwachting een korting moeten doorvoeren op pensioenaanspraken en -rechten, een brief gestuurd over het tijdpad voor het besluitvormingsproces, de normen waaraan dit besluit moet voldoen en de wijze waarop DNB dit besluit toetst. DNB toetst het besluit onder meer op evenwichtige belangenafweging. Lees meer

def-weegschaal.jpg

Septemberpakket: Nieuwe of vernieuwde Q&A’s

DNB heeft uit de pensioensector verschillende vragen ontvangen over het Septemberpakket. Die vragen beantwoordt DNB via Q&A’s op haar website. Zo wil DNB de hele sector tegelijk antwoorden op vragen die leven. De vragen die DNB heeft ontvangen, zijn verwerkt in nieuwe Q&A’s. Bestaande Q&A’s zijn, waar nodig, verduidelijkt. Lees meer

Bevindingen DNB-onderzoek VPL-regelingen

DNB heeft deze week een sectorbrief verzonden aan ruim 100 pensioenfondsen met een VPL-regeling. In de brief staan de bevindingen van het onderzoek over het beheer van de VPL-gelden dat DNB in 2012 heeft verricht onder 24 pensioenfondsen. Die 24 fondsen ontvangen binnenkort een terugkoppeling, die is toegesneden op hun eigen situatie. Lees meer

140dpi_ond5.jpg

DNB-seminars voor actuarissen en accountants

Ook dit jaar organiseert DNB weer bijeenkomsten voor actuarissen en accountants in de pensioensector. Wederzijds begrip en versterking van het inzicht in de risico’s bij pensioenfondsen en de beheersing daarvan zijn het uitgangspunt van deze terugkerende bijeenkomsten. Lees meer

DNB informeert pensioenfondsen over aanpassingen FTK Verslagstaten

Op 10 en 15 oktober 2012 heeft DNB in twee afzonderlijke brieven aan pensioenfondsen informatie verstrekt over de aanpassingen in de FTK verslagstaten. Lees meer 

potlood.jpg

Uitkomsten onderzoek AFM en DNB over kwaliteit financiële crisisplannen

Uit een gezamenlijk onderzoek van de AFM en DNB blijkt dat de kwaliteit van financiële crisisplannen van pensioenfondsen in veel gevallen voor verbetering vatbaar is. Lees meer

Terugblik op de themabijeenkomst herverzekering en liquidatie

Op 3 oktober vond bij DNB een themabijeenkomst plaats voor bestuurders van volledig herverzekerde pensioenfondsen en fondsen die fusie en/of liquidatie overwegen. Lees meer

Klik hier voor een print versie van de nieuwsbrief.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Pensioenen is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de pensioenbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.