background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

Nieuwsbrief pensioenen november 2013

5 november 2013

Uitkomsten enquête Wet versterking bestuur pensioenfondsen

DNB heeft in september een enquête gehouden onder alle pensioenfondsen over hun voorbereiding op de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. DNB heeft fondsen gevraagd wanneer zij hun keuze maken, wat die keuze wordt en hoe de besluitvorming rond die keuze eruit ziet.  Lees meer

Uitkomsten enquête Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Toeslagverlening bij pril herstel

DNB heeft gemerkt dat sommige pensioenfondsen die verwachten aan het eind van het jaar (net) uit herstel te zijn, momenteel overwegen een indexatie toe te kennen. DNB raadt fondsen aan om de afweging zorgvuldig te maken, ook wanneer pensioenfondsen volgens bijvoorbeeld indexatiestaffels tot indexatie zouden kunnen overgaan. Overigens geldt voor pensioenfondsen die gebruik hebben gemaakt van het zogenoemde ‘Septemberpakket 2012’ dat pas geïndexeerd kan worden vanaf een dekkingsgraad van 110 procent. Lees meer

Onderzoeken DNB die in het vierde kwartaal starten

DNB maakt ieder kwartaal via deze Nieuwsbrief bekend welke nieuwe onderzoeken bij pensioenfondsen starten in dat kwartaal. In het vierde kwartaal starten (vervolg)onderzoeken naar de houdbaarheid van het bedrijfsmodel van kleine en krimpende fondsen, liquiditeitsrisico bij pensioenfondsen, de verhouding tussen risicoprofiel en geen of geringe toeslagambitie en belangenverstrengeling bij externe inhuur. Lees meer

Onderzoeken DNB

Evaluatie herstelplan - evenwichtig korten

Begin december ontvangen de pensioenfondsen met een herstelplan de instructiebrief voor de evaluatie van het herstelplan. Pensioenfondsen die voorzien een korting te moeten doorvoeren per 1 april 2014, kunnen, net als vorig jaar, het voorgenomen kortingsbesluit vooraf door DNB laten toetsen op evenwichtigheid. Lees meer

Transitieplan nieuw FTK

In de vorige Nieuwsbrief heeft DNB de uitslag van de meting naar de voorbereiding van pensioenfondsen op het nieuwe FTK bekend gemaakt. Uit die meting kwam onder meer naar voren dat een deel van de fondsen nog geen transitieplan heeft opgesteld. Voor een beheerste overgang naar het nieuwe FTK is zo’n plan onmisbaar. Daarom verwacht DNB dat alle fondsen voor het einde van dit jaar een transitieplan opstellen. Lees meer

Transitieplan nieuw FTK

Resultaten onderzoek ‘artikel 5 Pw’

DNB heeft de reglementen en uitvoeringsovereenkomsten van dertig pensioenfondsen gecontroleerd op mogelijke strijd met artikel 5 van de Pensioenwet. Volgens dat artikel mag een pensioenfonds zijn verantwoordelijkheid richting de werknemer niet uitsluiten in zijn fondsdocumenten wanneer de werkgever het fonds onjuist, onvolledig of niet tijdig informeert. Lees meer

Uitnodiging onderzoek over pensioentoezicht AFM

De AFM nodigt u graag uit deel te nemen aan een enquête over het pensioentoezicht van de AFM. Als toezichthouder kijkt de AFM met een kritische blik naar de financiële wereld. De AFM streeft ernaar om zo effectief mogelijk toezicht te houden. Dit betekent dat ze zelf ook regelmatig het eigen functioneren tegen het licht moet houden. Met een stakeholderonderzoek kan zij daar lering uit trekken voor de toekomst. Lees meer

AFM logo

Agenda en publicaties

DNB gaat graag het gesprek met u aan. In de agenda vindt u bijeenkomsten waar wij elkaar kunnen ontmoeten. Ook vindt u hier een aantal publicaties die relevant zijn voor de sector. Lees meer

Klik hier voor een print versie van de nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Pensioenen is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de pensioenbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.