background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

Nieuwsbrief Pensioenen oktober 2012

Nummer 25 / 5 oktober 2012

Q&A’s Septemberpakket

Op 24 september presenteerde het Ministerie van SZW het Septemberpakket. Dit pakket is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met DNB. Naar aanleiding van het pakket heeft DNB een aantal Q&A’s opgesteld met veel gestelde vragen. Lees meer

stockfoto_vraagteken.jpg

DNB publiceert nieuwe rentetermijnstructuur pensioenfondsen

DNB heeft voor pensioenfondsen een nieuwe rentetermijnstructuur per ultimo september gepubliceerd waarbij voor het eerst gebruik wordt gemaakt van een zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR). Lees meer

Nieuwe AG overlevingstafels en recente ontwikkelingen ‘ervaringssterfte’

Het Actuarieel Genootschap (AG) publiceert elke twee jaar op basis van de meest recente statistieken van het CBS een geactualiseerde prognose van de levensverwachting. Pensioenfondsen gebruiken deze prognose onder andere voor het vaststellen van de technische voorzieningen en de (kostendekkende) premie. Op 10 september 2012 is de AG Prognosetafel 2012 – 2062 gepubliceerd. Lees meer

Pensioenfondsbestuurder moet geschikt zijn vanaf de eerste dag

Een kandidaat bestuurder moet bij benoeming minimaal beschikken over basiskennis op het gebied van pensioenen, omdat een bestuurder bij aanvang beleidsbepalend is en bestuursverantwoordelijkheid draagt. Het is immers in het belang van de deelnemers van pensioenfondsen dat pensioenfondsbesturen voldoende deskundig zijn. Lees meer

140dpi_ond3.jpg

DNB onderzoek consistentie verplichtstelling met statuten en reglementen

Voor een verplichtgesteld pensioenfonds is de verplichtstelling leidend voor de uit te voeren regeling. DNB heeft onderzocht of de verplichtstelling wordt gevolgd in de statuten en reglementen van de bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. Lees meer

Links

Hieronder vindt u een aantal links, zoals de speeches op het DNB-Pensioenseminar en uitkomsten DNB onderzoek bestuurlijke effectiviteit. Lees meer

Klik hier voor een print versie van de nieuwsbrief

website-logo.jpg
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Pensioenen is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de pensioenbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.