background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

Nieuwsbrief Verzekeren februari 2013

Toezichtthema’s 2013

Eind januari zag de publicatie Thema’s DNB Toezicht 2013 het licht. Hierin staan de onderwerpen die DNB dit jaar extra aandacht geeft. Hendrik Jan Boehlé, afdelingshoofd Middelgrote en kleine verzekeraars, en Erwin Bramer, afdelingshoofd Actuariaat en risicobeheer, lichten vier thema’s toe die van belang zijn voor verzekeraars. Lees meer

Hendrik Jan Boehlé en Erwin Bramer

Krimpende markt vraagt om geloofwaardige strategie

Levensverzekeraars kampen met een gebrek aan vertrouwen van de consument en een sterke terugval van de verkoop van hun producten. Dat vraagt om een aanpassing van de strategie en het bedrijfsmodel. DNB verwacht dat verzekeraars hier voortvarend mee aan de slag gaan. Lees meer

Benoemingscriteria aangepast

Het meldingsformulier voor de benoeming van bestuurders en commissarissen is per 1 januari 2013 vernieuwd. Reden: de invoering van de 'bankierseed' en de Wet bestuur en toezicht. 'Met name de Wet bestuur en toezicht heeft direct effect op de beoordeling of iemand in zijn functie kan worden benoemd', zegt Ruben Miete van het Expertisecentrum toetsingen. Lees meer

Ruben Miete

De economische werkelijkheid van de UFR

Door de introductie van de Ultimate Forward Rate (UFR) is de vermogenspositie van verzekeraars sterk verbeterd. Met de UFR anticipeert DNB op Solvency II en wordt de solvabiliteitspositie van verzekeraars kunstmatig verlicht. De aangepaste wijze van waarderen alleen kan echter geen aanleiding zijn voor ander beleid. Verzekeraars moeten zich niet rijk rekenen. Lees meer

Geen parallel run, wel Solvency II-meting

Bij de voorbereiding op Solvency II heeft DNB voor 2013 enkele veranderingen aangebracht. Zo komt de verplichte parallel run te vervallen. Wel vragen we grote en middelgrote verzekeraars dit jaar een Solvency II-meting aan te leveren. Wat houdt deze meting in en wat is de link met de Long Term Guarantee Assessment (LTGA)? Lees meer

Geen parallel run, wel Solvency II-meting

Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten

Verzekeraars en DNB-medewerkers kunnen elkaar op allerlei locaties ontmoeten. Zo spreekt Thijs van Woerden, divisiedirecteur Toezicht verzekeraars, op de informatiebijeenkomst voor middelgrote en kleine verzekeraars. En DNB-directeur Jan Sijbrand geeft zijn kijk op de dynamiek in de bestuurskamers tijdens het seminar Leading by example. U leest er meer over in deze agenda. Lees meer

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Verzekeren is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de verzekeringsbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bent u verzekeraar en hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met uw toezichthouder. Alle anderen kunnen hun vragen stellen aan de infodesk van DNB op telefoonnummer 0800 020 1068.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.