background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

Nieuwsbrief Verzekeren januari 2013

Vooruitblik divisiedirecteur Thijs van Woerden

'De verzekeringssector is sterk in beweging en dat zal het komende jaar ook zo blijven', zegt Thijs van Woerden, ruim drie maanden directeur van de divisie Toezicht verzekeraars. 'Denk aan het provisieverbod, de lage rente en de veranderde behoeftes van klanten. Dat vraagt veel van het aanpassend vermogen van de sector.' Lees meer

Divisiedirecteur Thijs van Woerden

Resultaten toezichtthema’s DNB 2012

Ieder jaar zijn er thema's die specifiek gericht zijn op verzekeraars, waar wij aandacht voor vragen. Inmiddels zijn de thematische onderzoeken over 2012 grotendeels afgerond. Wat is het beeld dat hieruit naar voren komt? Lees meer

Het belang van cultuur, organisatie en integriteit

'Om de risico's binnen een bedrijf te kennen, heb je aan alleen de cijfers niet altijd voldoende.' Aan het woord is Wijnand Nuijts, afdelingshoofd COI, de afdeling binnen DNB die zich bezighoudt met cultuur, organisatie en integriteit van de instellingen die onder toezicht staan. 'Bestuurders gaan bij ons niet op de sofa. We onderzoeken of hun gedrag bijdraagt of juist afbreuk doet aan de prestaties van de organisatie.' Lees meer

Afdelingshoofd COI Wijnand Nuijts

Weg vrij voor cloudcomputing

Veel verzekeraars willen activiteiten uitbesteden via cloudcomputing. Tot voor kort was dit niet toegestaan omdat cloud-serviceproviders niet voldeden aan de Wet financieel toezicht (Wft). DNB heeft recent met provider Microsoft afspraken gemaakt, zodat verzekeraars wel aan de regelgeving voor uitbesteding kunnen voldoen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden. Lees meer

Uitbreiding capaciteit

DNB neemt dit jaar dertien nieuwe medewerkers aan voor het verzekeringstoezicht. Die uitbreiding is onder meer nodig om het toezicht verder te kunnen intensiveren en om meer thematisch onderzoek te kunnen doen. Lees meer

Uitbreiding toezichtcapaciteit

Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten

Om nu al in uw agenda te zetten: het VSAE Actuariaatcongres waar Dagmar van Ravenswaay Claasen, hoofd Toezicht zorgverzekeraars, zal spreken, en de informatiebijeenkomst voor middelgrote en kleine verzekeraars. U leest er meer over in deze agenda. Lees meer

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Verzekeren is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de verzekeringsbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bent u verzekeraar en hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met uw toezichthouder. Alle anderen kunnen hun vragen stellen aan de infodesk van DNB op telefoonnummer 0800 020 1068.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.