background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

DNB nieuwsbrief Verzekeren oktober 2012

DNB stuurt aan op duidelijkheid tijdpad Solvency II

De invoering van Solvency II op 1 januari 2014 is niet zeker. DNB-directielid Joanne Kellermann vindt de onduidelijkheid over de invoeringsdatum vervelend en vooral onwerkbaar. Wat betekent het mogelijke uitstel voor verzekeraars die al veel tijd hebben gestoken in de voorbereidingen op het Europese toezichtskader? Lees meer

Afscheid van Jos Heuvelman

De verbeterde communicatie met verzekeraars is de belangrijkste verandering in het toezicht op de sector, blikt Jos Heuvelman terug als divisiedirecteur Toezicht verzekeraars. Sinds 1 oktober is hij divisiedirecteur Toezicht banken bij DNB. 'We zijn de afgelopen jaren uit onze ivoren toren gekomen en hebben contact met verzekeraars gezocht.' Lees meer

De NZa en DNB versterken elkaar bij bestrijding zorgfraude

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en DNB onderzoeken samen hoe zorgverzekeraars fraude aanpakken. 'Intensievere fraudebestrijding is van belang voor het betaalbaar houden van de zorg', zegt Loes de Maat, directeur toezicht en handhaving bij de NZa. 'Verzekeraars kunnen meer fraude opsporen.'
Lees meer

Loes de Maat & Dagmar van Ravenswaay Claasen

Wat u moet weten over de geschiktheidsmatrix

De geschiktheidsmatrix is sinds 1 juli van dit jaar onderdeel van de geschiktheidstoets voor commissarissen en bestuurders. De matrix geeft een overzicht van de collectieve kennis en kwaliteiten van de raad van commissarissen en de raad van bestuur. DNB gebruikt dit instrument om de geschiktheid van de voorgestelde kandidaat binnen het collectief te beoordelen. Lees meer

Eerste inzendingen ORSA binnen

De ORSA (Own Risk & Solvency Assessment) is een nieuw en verplicht onderdeel van Solvency II. Dit jaar kunnen verzekeraars op vrijwillige basis een ORSA inleveren, die door DNB integraal wordt beoordeeld. Verzekeraars pakken de ORSA serieus en enthousiast op, zo blijkt uit de eerste inzendingen. Voor wie nog bezig is: de ORSA's moeten eind december binnen zijn. Lees meer

Maak kennis met toezichthouder Paulus Dijkstra

Risicomanagement en ALM zijn in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor financiële instellingen. Toezicht hierop vereist specifieke deskundigheid. Paulus Dijkstra, medewerker bij de afdeling Risk en Asset & Liability Management (RALM), is een van die deskundigen. Lees meer

Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten

Bezoek ook dit jaar weer ons symposium over Solvency II. En maak kennis met de nieuwe divisiedirecteur van Toezicht verzekeraars Thijs van Woerden. In deze agenda leest u wat u daar deze keer kunt verwachten. Dat geldt ook voor andere gelegenheden waar verzekeraars en DNB-medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. Lees meer

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Verzekeren is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de verzekeringsbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bent u verzekeraar en hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met uw toezichthouder. Alle anderen kunnen hun vragen stellen aan de infodesk van DNB op telefoonnummer 0800 020 1068.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.