background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

Nieuwsbrief Banken mei 2012

Nummer 2 / 31 mei 2012

Nieuwe aanpak, nieuwe gezichten

‘Banken gaan merken dat wij gerichter onze capaciteit inzetten op waar de problemen zitten’. Een interview met Petri Hofsté, divisiedirecteur toezicht banken. Lees meer

140dpi_hofste_nieuw.jpg

Beter toetsen op betrouwbaarheid en geschiktheid

Toezicht toetsen op geschiktheid (voorheen deskundigheid genoemd). De toetsing verloopt beter als banken zich houden aan enkele spelregels. Lees meer

Hertoetsing: alleen bij redelijke aanleiding

Nieuwe antecedenten en twijfels over de geschiktheid/betrouwbaarheid kunnen reden zijn voor hertoetsing. Iedere getoetste heeft het recht op inzage in zijn/haar gegevens. Lees meer

Cloud computing: risico’s en het toezicht daarop

Cloud computing is niet zonder risico. Lees wat uw bank kan doen om de risico’s in de hand te houden en wat DNB van u verwacht. Lees meer

cloud_computing_nieuw.jpg

EBA onderzoekt herkapitalisatie banken

Herkapitalisatie is nodig vanwege de Europese schuldencrisis en de hogere kapitaaleisen. EBA maakt de tussenstand op. Lees meer

Uw bank SEPA-proof maken

SEPA gaat live op 1 februari 2014. DNB verwacht dat banken alles in de steigers zetten om het SEPA-gebouw op te leveren vóór 1 januari 2013. Lees meer

EBA Kalender

Op dit moment staan de volgende zaken uit ter consultatie. Lees meer

140dpi_ond7_logo_eba.jpg
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Toezicht Banken is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de bankenbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.

Subscribe to the English version.

Contact

De redactie hoort graag uw reacties en suggesties. Mail naar: dnbnieuwsbriefbanken@dnb.nl