background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

Nieuwsbrief Pensioenen september 2012

Nummer 24 / 7 september 2012

Uitkomsten DNB onderzoek bestuurlijke effectiviteit bij pensioenfondsen

DNB heeft onlangs onderzoek gedaan naar gedrag en cultuur bij een aantal pensioenfondsen. Centraal in het onderzoek stond de effectiviteit van het bestuur. Hierbij heeft DNB gekeken naar leiderschap, besluitvorming en communicatie binnen het bestuur. Het onderzoek heeft een aantal aanbevelingen, good en bad practices en een vragenlijst opgeleverd die pensioenfondsbesturen kunnen gebruiken om de effectiviteit in het eigen bestuur te toetsen. Hiermee wil DNB bijdragen aan vergroting van de bestuurlijke effectiviteit in de pensioensector. Lees meer

2012-pensioenseminar-dnb.jpg

FTK belemmert pensioenfondsen niet om in 'hypotheken' te beleggen

DNB merkt dat het beeld is ontstaan dat de evaluatie van het Financiële Toetsingskader (FTK) in 2010 en de vereisten die hieruit resulteren voor een nieuw FTK het onaantrekkelijk maken voor pensioenfondsen om in zogenaamde Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) te beleggen. Dit zijn gestructureerde producten op basis van retail hypotheken. De kritiek luidt dat het nieuwe toetsingskader bij de waardering van RMBS verhoogde opslagen hanteert voor illiquiditeit en complexiteit en dat investering in deze producten in sommige gevallen niet toegestaan is. Deze kritiek is echter onjuist. Lees meer

DNB-Pensioenseminar: Keuzes in een veranderend pensioenlandschap

Aanstaande woensdag, 12 september, vindt het jaarlijkse DNB-Pensioenseminar voor pensioenfondsbestuurders plaats. Meer dan 500 bestuurders hebben zich aangemeld. Een ideale gelegenheid dus om met elkaar in gesprek te gaan over de belangrijke pensioenvraagstukken van dit moment. Centrale vragen tijdens het seminar zijn hoe pensioenfondsbesturen zich voorbereiden op alle veranderingen in de sector en welke keuzes zij hierbij maken. Lees meer

2012-pensioenseminar-dnb.jpg

DNB onderzoek: Tegenpartijrisico pensioenfondsen beperkt

Kredietbeoordelaars zoals Moody’s en S&P hebben onlangs de rating van een groot aantal (zaken)banken verlaagd. Deze banken treden veelvuldig op als tegenpartijen van pensioenfondsen voor derivatentransacties, die hier gebruik van maken om hun balansrisico te beheersen. Een verslechtering van de kredietwaardigheid van deze banken kan het tegenpartijrisico voor pensioenfondsen vergroten. Uit onderzoek van DNB blijkt echter dat dit risico voor pensioenfondsen op dit moment beperkt is. Lees meer

Klik hier voor een print versie van de nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Pensioenen is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de pensioenbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.