background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

DNB nieuwsbrief Verzekeren april 2012

DNB’er voorzitter belangrijk EIOPA-comité

Sinds januari is DNB’er Thijs van Woerden voorzitter van een van de EIOPA-comités die de Solvency II-richtlijn uitwerken. Het comité buigt zich onder meer over een eenduidige rapportage aan de toezichthouders. Daar krijgen alle verzekeraars mee te maken. Lees meer

Thijs van Woerden

Actief zijn op de BES-eilanden?

Sinds najaar 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) niet langer onderdeel van de Nederlandse Antillen maar van Nederland. DNB houdt toezicht op verzekeraars die actief zijn op deze eilanden. Het toezicht daar is vergelijkbaar maar wel anders geregeld dan in Nederland. Zo moet een Nederlandse verzekeraar die actief wil worden op bijvoorbeeld Bonaire een speciale vergunning aanvragen. Vijf vragen over de verschillen in het toezicht in Nederland en op de BES-eilanden. Lees meer

Vanaf 1 juli toetsen op geschiktheid

Nieuwe commissarissen van verzekeringsmaatschappijen worden vanaf medio 2012 verplicht door DNB getoetst op geschiktheid. De oorspronkelijke ingangsdatum van begin dit jaar werd niet gehaald door vertraging in het wetgevingsproces. De komende vier jaar wordt ook een groot deel van de zittende commissarissen getoetst. Wat vraagt deze toetsing van u? Lees meer

AnneMarie Smit

Risico's cloud computing onderschat

Verzekeraars maken steeds vaker gebruik van cloud computing voor e-mailverkeer of als extra reken- en opslagcapaciteit. Uit onderzoek van DNB blijkt dat bestuurders van met name kleinere verzekeraars de beveiligingsrisico's onvoldoende onderkennen. Wat moeten verzekeraars doen om de risico's in de hand te houder? Lees meer

Rentetermijnstructuur voor verzekeraars

De uitzonderlijke marktomstandigheden blijven voortduren. DNB heeft daarom besloten om de rentetermijnstructuur ook per eind maart 2012 vast te stellen op basis van driemaandsmiddeling. Daarnaast is de intentie uitgesproken om dit beleid voorlopig voort te zetten. In ieder geval totdat duidelijk is wat de gevolgen zijn van de hoofdlijnen van het nieuwe financiële toetsingskader voor pensioenfondsen. Maar voor verzekeraars speelt er meer. Lees meer

Maak kennis met toezichthouder Younes El Gartit

De jonge garde die bij DNB in dienst treedt, neemt nieuwe trends en inzichten mee. Vanuit de studie. Vanuit de financiële branche. Bijvoorbeeld de groeiende belangstelling voor bedrijfsmodellen en strategie. Younes El Gartit, bedrijfsanalist bij de toezichtafdeling Nationale Verzekeringsgroepen, is als voormalig Eiffel-consultant goed ingevoerd op dit terrein. Lees meer

Younes El Gartit

Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten

Veel aandacht is er de komende tijd voor Solvency II. Van conferentie en seminar tot basiscursus. Op al die en andere gelegenheden kunnen verzekeraars en DNB-medewerkers elkaar ontmoeten. Waar en wanneer leest u in deze agenda. Lees meer

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Verzekeren is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de verzekeringsbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bent u verzekeraar en hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met uw toezichthouder. Alle anderen kunnen hun vragen stellen aan de infodesk van DNB op telefoonnummer 0800 020 1068.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.