background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

DNB nieuwsbrief Verzekeren februari 2012

Hogere solvabiliteitseis zorgverzekeraars

De kosten van de zorg nemen al jaren sterk toe. Het kabinet stimuleert daarom zorgverzekeraars om doelmatiger te werken. Onder andere door hen grotere financiële risico's te laten lopen. Aanleiding voor DNB om het kabinet te adviseren de solvabiliteitseis voor (basis)zorgverzekeraars te verhogen. Dat advies is nu overgenomen. Per 1 januari 2012 is de eis verhoogd naar 11%. Verzekeraars zullen moeten bekijken wat dit voor hen betekent. Lees meer

Hogere solvabiliteitseis zorgverzekeraars

Invloed EIOPA neemt toe

DNB'er Marieke van Grevenstein werkt sinds september vorig jaar bij EIOPA in Frankfurt. Het belang van deze groeiende Europese toezichthouder is groot volgens Van Grevenstein. 'Verzekeraars gaan veel merken van de richtlijnen en technische standaarden die hier worden uitgewerkt.' Lees meer

Aan de slag met Solvency II Basic

Solvency II: typisch een onderwerp voor grote verzekeraars? 'Zeker niet', zegt toezichthouder Evelien Vlastuin, die ziet dat kleinere verzekeraars een afwachtende houding innemen. 'Ook voor hen staan er behoorlijke veranderingen op stapel.' Lees meer

Aan de slag met Solvency II Basic

Voldoet u al aan de Regeling Beheerst Beloningsbeleid?

Tijdens en na de kredietcrisis werd de publiciteit geregeld beheerst door discussies over bonussen. Banken en verzekeraars moeten nu voldoen aan de Regeling Beheerst Beloningsbeleid. Kern van die regeling is het beheersen van de risico’s die kleven aan de manier waarop bestuurders en medewerkers worden beloond. Veel financiële instellingen hebben moeite met dit 'risicodenken' en moeten daardoor nog stappen nemen. Lees meer

Opnieuw middeling rentetermijnstructuur

De omstandigheden op de financiële markten blijven uitzonderlijk. Daarom heeft DNB besloten ook voor de maand januari de rentetermijnstructuur aan te passen. Begin dit jaar maakten we al bekend de curve van eind 2011 te baseren op de gemiddelde koersen van de drie maanden daarvoor. Dit gaat nu ook gelden voor de curve van eind januari. Lees meer

Opnieuw middeling rentetermijnstructuur

Maak kennis met toezichthouder Annemieke Hartendorp

Van adviseur ván verzekeraars naar toezichthouder óp verzekeraars. Deze stap zette Annemieke Hartendorp bijna twee jaar geleden. Ze werkte onder meer als consultant bij PwC en Towers Watson en houdt nu bij DNB toezicht op middelgrote verzekeraars. Een belangrijke drijfveer achter haar overstap: 'Toezichtswerk heeft een grote maatschappelijke relevantie.' Lees meer

Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten

De komende tijd zijn er weer diverse momenten dat verzekeraars en DNB-medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens het congres De gezondheidszorg onder toezicht. Of op de ASTIN-borrel van de Kring Schade. In de agenda leest u waar wij elkaar de komende tijd nog meer kunnen spreken. Lees meer

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Verzekeren is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de verzekeringsbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bent u verzekeraar en hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met uw toezichthouder. Alle anderen kunnen hun vragen stellen aan de infodesk van DNB op telefoonnummer 0800 020 1068.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.