background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

DNB nieuwsbrief Verzekeren november

Nummer 3 / november 2011

Good practice toereikendheidstoets beschikbaar

Beter inzicht in de aangegane verplichtingen voor zowel de verzekeraar als DNB: dat is het doel van de zogeheten Good Practice die DNB heeft opgesteld voor de toereikendheidstoets. De leidraad stelt verzekeraars ook in staat beter te laten zien dat ze adequate voorzieningen hebben getroffen. 'Met deze bundeling van goede praktijken geven we aan wat onze verwachtingen zijn van de uitvoering van deze toets en van de rapportage daarover', zegt Joyce Doezie, projectleider voor het toezichtthema Kwaliteit technische voorzieningen. Lees meer

Toereikendheidstoets

Resultaten inventarisatie sleutelfuncties

Stel dat mensen met uitsluitend commerciële belangen beslissen over te nemen risico’s bij verzekeraars. Dan zou het interne controlemechanisme in gevaar komen. Met mogelijke gevolgen voor de polishouder. Het onderstreept het belang van risicomanagement.

In het kader van de invoering van Solvency II heeft DNB alle verzekeraars dit voorjaar een vragenlijst gestuurd over de vier sleutelfuncties: risicomanagement, compliance, actuariaat en interne audit. Bij de meeste verzekeraars blijken deze functies, naar eigen zeggen, in opzet al aanwezig te zijn. De rapportage en documentatie zijn echter voor sommige een verbeterpunt. Lees meer

Eigen stresstesten nuttig instrument

Stresstesten die verzekeraars zelf ontwerpen en uitvoeren, worden een verplicht onderdeel van Solvency II. Die testen bieden veel inzicht in de impact van sombere scenario’s. Wij vinden het als DNB daarom verstandig als verzekeraars al voor de invoering van het nieuwe toezichtsraamwerk ervaring opdoen met dit instrument. Lees meer

Stresstesten

Focus op winstgevendheid

Zowel de kapitaalspositie als de levensvatbaarheid van levensverzekeraars wordt aangetast als bij de verkoop van nieuwe polissen alleen maar oog is voor het boeken van omzet en de winstgevendheid wordt vergeten. In een onderzoek dat DNB dit jaar verrichtte, stuitte toezichthouder en projectleider Dominique Dijkhuis op (te) scherpe tarieven. 'Te vaak worden nieuwe polissen verkocht op grond van aannames die niet op marktprijzen zijn gebaseerd. De risico's van een dergelijke strategie brengen we nu onder de aandacht.' Lees meer

Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten

Op tal van locaties kunnen verzekeraars DNB-medewerkers ontmoeten. Soms tijdens een specifieke cursus voor een exact omschreven doelgroep en een andere keer op een algemeen congres over veranderingen in het toezicht. Zo spreken directielid Joanne Kellermann en divisiedirecteur Toezicht Verzekeringen Jos Heuvelman op 14 december op het DNB-symposium over Solvency II.

In deze agenda vindt u bijeenkomsten waar wij elkaar kunnen treffen. Lees meer

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Verzekeren is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de verzekeringsbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bent u verzekeraar en hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met uw toezichthouder. Alle anderen kunnen hun vragen stellen aan de infodesk van DNB op telefoonnummer 0800 020 1068.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.