background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

DNB nieuwsbrief Verzekeren

Nummer 1 / september 2011

DNB's eerste nieuwsbrief Verzekeren en wat u daarin kunt verwachten

Dit is de eerste nieuwsbrief van de divisie Toezicht verzekeraars van DNB. 'De vakantie mag voorbij zijn', zegt divisiedirecteur Jos Heuvelman, 'de economische onrust en de turbulentie op de financiële markten zijn gebleven. Daarom neemt het belang van geregeld contact met de sector toe. Bovenal moet duidelijk zijn wat we van elkaar kunnen verwachten.' Lees meer

heuvelman-3.jpg

Meer tijd voor implementatietraject Solvency II

Het Solvency II-raamwerk wordt gefaseerd ingevoerd. Concreet betekent dit dat meer tijd beschikbaar is om alle procedures te kunnen doorlopen. Tijd die DNB en verzekeraars nodig zullen hebben. De voorbereidingen voor het nieuwe raamwerk gaan dan ook op volle kracht door, stelt Stefan Boer, programmamanager Solvency II. Lees meer

Deskundigheidstoets aanzet tot betere selectieprocedure

De Beleidsregel Deskundigheid, die door DNB en de AFM wordt toegepast, zorgt voor een intensievere beoordeling van nieuwe bestuurders. Dit heeft gevolgen voor het selectieproces bij verzekeraars. Het moet professioneler. Nog niet alle verzekeraars realiseren zich dit. Lees meer

De divisie Toezicht verzekeraars: wie zijn we en wat doen we?

Het toezicht op verzekeraars door DNB wordt indringender en zal meer thematisch georiënteerd zijn. Ook wordt de internationale component belangrijker. In de praktijk betekent dit onder andere dat verzekeraars te maken gaan krijgen met DNB-expertisecentra die geen deel uitmaken van de divisie Toezicht verzekeraars (Tv).
Lees meer

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Verzekeren is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de verzekeringsbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bent u verzekeraar en hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met uw toezichthouder. Alle anderen kunnen hun vragen stellen aan de infodesk van DNB op telefoonnummer 0800 020 1068.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.