background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

DNB nieuwsbrief Verzekeren september 2012

Ervaringen met FOCUS!

Sinds begin dit jaar werkt DNB bij het toezicht op verzekeraars met FOCUS!. Directielid Joanne Kellermann vertelt over de eerste ervaringen. 'We houden bestuurders een spiegel voor door hun scores te vergelijken met die van andere verzekeraars.' Lees meer

Joanne Kellermann

De noodzaak van onafhankelijke commissarissen

Van commissarissen van verzekeraars verwacht DNB dat ze bij hun besluiten de belangen van alle stakeholders meewegen. Hiervoor is het noodzakelijk dat een raad van commissarissen (RvC) onafhankelijk functioneert. In het toezicht besteden we hier nadrukkelijk aandacht aan. Wat betekent dit voor verzekeraars? Lees meer

DNB maakt zich sterk voor Solvency II

'DNB blijft zich inzetten voor het zo spoedig mogelijk implementeren van Solvency II', zegt Peter Hoekstra, coördinator van het verzekeringscluster bij de divisie Toezicht beleid. 'Ook nu op Europees niveau is afgesproken dat nadere studie nodig is voordat Solvency II kan worden ingevoerd.' Lees meer

Peter Hoekstra

Onderzoek naleving Wwft en Sanctiewet 1977

Hoe staat het met de naleving van de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977? Als onderdeel van het thematisch onderzoek doet DNB hier in 2012 onderzoek naar bij een aantal levens- en schadeverzekeraars. Lees meer

Maak kennis met secretaresse Grace Hattu

Grace Hattu is de secretaresse van divisiedirecteur Jos Heuvelman. 'Als je continu één op één met iemand samenwerkt, is het belangrijk dat er een klik is', zegt Hattu. Een gesprek over deze klik, het contact met de verzekeringssector en andere aspecten die haar werk interessant maken. Lees meer

Grace Hattu

Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten

De komende tijd zijn er weer diverse momenten dat verzekeraars en DNB-medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens de bijeenkomst van het Platform Kleine en Middelgrote Maatschappijen. In de agenda leest u waar wij elkaar de komende tijd nog meer kunnen spreken. Lees meer

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Verzekeren is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de verzekeringsbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bent u verzekeraar en hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met uw toezichthouder. Alle anderen kunnen hun vragen stellen aan de infodesk van DNB op telefoonnummer 0800 020 1068.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.