background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

Nieuwsbrief Verzekeren juni 2013

Toetsingsgesprek is niet vrijblijvend

Kandidaat-bestuurders en -commissarissen van verzekeraars moeten een toetsingsgesprek voeren bij DNB. Als ze in dat gesprek niet overtuigend hun geschiktheid kunnen aantonen, houdt DNB de benoeming tegen. 'Wie zijn functie serieus neemt, moet zich bewust zijn van het belang van dit gesprek', zegt AnneMarie Smit, afdelingshoofd Expertisecentrum Toetsingen. Lees meer

AnneMarie Smit

Solvabiliteit zorgverzekeraars

Met ruim 8,3 miljard euro ligt de totale aanwezige solvabiliteit van zorgverzekeraars gemiddeld boven de wettelijke vereiste solvabiliteit. Het aanhouden van hogere buffers dan vereist, leidt in het geval van zorgverzekeraars tot vragen over het waarom. Een deel van de verklaring ligt in de algemene onzekerheid in de zorgsector, de toenemende risicodragendheid en strikter financieel toezicht. Lees meer

Kosten toezicht omhoog

Financiële instellingen gaan een grotere bijdrage leveren in de toezichtkosten. De overheidsbijdrage daalt en de bekostigingssystematiek is veranderd. Antwoord op de twee meest gestelde vragen. 
Lees meer

Kosten toezicht omhoog

DNB pakt evaluatiepunten op

Op informatiebijeenkomsten voor verzekeraars moet meer dialoog zijn tussen toezichthouder en sector. Dat is de belangrijkste les van de bijeenkomst voor kleine en middelgrote verzekeraars. DNB neemt de feedback van de verzekeraars ter harte. 
Lees meer

Waardering EIOPA voor DNB-aanpak

De Europese toezichthouder EIOPA speelt een belangrijke rol bij de harmonisering van het toezicht op verzekeraars. Dit voorjaar bracht een vijfkoppige delegatie van EIOPA een bezoek aan DNB. Rogier Derksen, toezichthouder Internationale verzekeringsgroepen, vertelt over het oordeel van EIOPA over de DNB-aanpak bij internationale verzekeringsgroepen. Lees meer

Rogier Derksen

SEPA-ervaringen delen

Hoe staat het met de aanpak en voorbereidingen op SEPA? De verzekeringsbranche heeft onlangs ervaringen uitgewisseld tijdens een themamiddag. Lees meer

Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten

Het jaarlijks door DNB georganiseerde Solvency II-symposium wordt vervangen door de Verzekeringsdag. Deze is bedoeld voor alle verzekeraars. U leest er meer over in deze agenda. Lees meer 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Verzekeren is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de verzekeringsbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bent u verzekeraar en hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met uw toezichthouder. Alle anderen kunnen hun vragen stellen aan de infodesk van DNB op telefoonnummer 0800 020 1068.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.