background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

Nieuwsbrief Verzekeren mei 2013

Aanpassing Bpr in de steigers

Om het toezicht op verzekeraars te versterken kondigde het ministerie van Financiën in april een aantal aanpassingen aan in het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). De wijzigingen gaan begin 2014 in. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding. Wat kunnen verzekeraars verwachten? Lees meer

Noëlle Honings

Hoge garanties zijn onverstandig

Verzekeraars geven ondanks de lage rente garanties tussen de 3 en 4 procent op collectieve pensioencontracten. DNB maant verzekeraars in het onlangs verschenen Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) terughoudend te zijn met het verstrekken van dit soort hoge garanties. Lees meer

Risicobeheersing van het volmachtkanaal gewenst

Verzekeraars kunnen derden een volmacht geven om namens hen te opereren. Ze weten echter niet altijd precies welke risico’s ze lopen via gevolmachtigde agenten terwijl deze volmachten vaak wel blindelings worden vertrouwd, zo heeft de praktijk geleerd. Een gezamenlijk onderzoek van DNB en de AFM moet een beter beeld geven van de risicobeheersing van het volmachtkanaal. Lees meer

Elsbeth Tramper (l) en Chetty Elsinga (r)

Het nut van een recoveryplan

In binnen- en buitenland wordt al geruime tijd gediscussieerd hoe een herhaling van de huidige financiële crisis kan worden voorkomen. Eén van de lessen is dat financiële instellingen niet voldoende waren voorbereid op een ernstige crisissituatie. DNB gaat dit jaar daarom zogeheten recoveryplannen opvragen bij een aantal grote verzekeraars.
Lees meer

Onderzoek naar verliezen WIA-WGA

Op de markt voor collectieve arbeidsongeschiktheids-verzekeringen is sinds 2006 een tiental verzekeraars actief. Ze lijden vrijwel zonder uitzondering verlies op deze producten. DNB onderzoekt de oorzaken. 'Want we maken ons zorgen over de effecten van moeilijk voorspelbare risico’s in deze markt', zegt projectleider van het onderzoek Patrick Dannenburg. Lees meer

Patrick Dannenburg

Verzekeraars zetten stappen richting Regeling beheerst beloningsbeleid

Verzekeraars hebben hun beloningsbeleid aangepast in lijn met de Regeling beheerst beloningsbeleid. Maar er is nog werk aan de winkel, zo oordeelt DNB. Lees meer

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Verzekeren is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de verzekeringsbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bent u verzekeraar en hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met uw toezichthouder. Alle anderen kunnen hun vragen stellen aan de infodesk van DNB op telefoonnummer 0800 020 1068.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.